เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


ประชุม สปสช.


ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและแนะนำวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29