เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนา


ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ และนางสาววรนุช แก่นสันเทียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน อรุณชัย และขุดรอกคลองซอยหน้าวัดช่องอู่ 

2022-01-18
2021-12-29
2021-12-07
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13