เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ


ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยนางสาววรนุช แก่นสันเทียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลจอหอ นายสุวโรจน์ คงสงวนวงษ์ และ เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณสระครก และแหล่งน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเพื่อเตรียมการป้องกันและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29
2021-07-29
2021-07-21
2021-07-20