เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


การประชุมร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลจหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. และเวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจอหอ โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอหอ ชั้นที่ 4 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29
2021-07-29
2021-07-21
2021-07-20