เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


ท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. คณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครราชสีมา นำโดย นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชน หมู่ 14 ณ วัดบ้านปูน โดยมี นางสาวธนัญพรรณ พัฒน์จินากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เป็นตัวแทนในการต้อนรับ พร้อมนี้ นายสุวโรจน์ คงสงวนวงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ เป็นผู้รายงานสถานการณ์น้ำ และ เวลา 12.00 น.คณะจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลงพื้นที่ไปแจกข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้กับ ประชาชน บ้านช่องอู่ หมู่ 5 โดยมี นางสาววรนุช แก่นสันเทียะ เป็นตัวแทนในการต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำ

2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29