เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน โควิด 19


ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดช่องอู่ เทศบาลตำบลจอหอ นำโดย นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ นางสาววรนุช แก่นสันเทียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ นางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ นางประไพ เสงี่ยม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนบ้านช่องอู่หมู่ 5 เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้ดำเนินการมอบ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนหมู่ 5 ทุกท่านที่มารับมอบในวันนี้
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29