เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม [ 27 เม.ย. 2566 ]4
2 สถิติการให้บริการงานขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2566 ]5
3 สถิติการให้บริการงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2566 ]4
4 ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) สำนักปลัดเทศบาลตำบลจอหอ [ 24 เม.ย. 2566 ]6
5 สถิติการให้บริการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน และสถิติการให้บริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ [ 5 เม.ย. 2566 ]6
6 ข้อมูลสถิติกระบวนงานให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 15 ธ.ค. 2565 ]19
7 ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) กองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]121
8 ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 มี.ค. 2565 ]140
9 ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง [ 17 มี.ค. 2565 ]141
10 ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 มี.ค. 2565 ]109
11 สถิติการให้บริการ กองช่าง คำร้องทั่วไป ขอบ้านเลขที่ ขออนุญาตก่อสร้าง ( รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]111