เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ITA การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลจอหอ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 29 เม.ย. 2566 ]7
2 กิจกรรมที่เทศบาลตำบลจอหอเปิดโอกาสให้เกินการมีส่วนร่วมในปี พ.ศ.2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]151
3 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจอหอ [ 6 พ.ค. 2564 ]192