เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ITA เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ก.ค. 2564 ]31
2 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจอหอ [ 2 ก.ค. 2564 ]31
3 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลจอหอ [ 6 พ.ค. 2563 ]30