เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]12
2 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]3
3 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]8
4 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]10
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนปู่ม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2564 ]9
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล(สำนักปลัด)จำนวน1อัครา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]23
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน1อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]165
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]40
9 เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายในร่ม(ฟิตเนส)ประจำศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจอหอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]33
10 เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15