เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้างสำหรับงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล(สำนักปลัดเทศบาล)จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]10
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาสำหรับงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล(สำนักปลัด)จำนวน1อัครา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]8
3 ประฃาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่รองรับขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]12
4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]29
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ(งานทะเบียนราษฎร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]27
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน1อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]29
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]30
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]30
9 เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]30
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ารอบสระครกหมู่ที่6ตำบลจอหอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18