เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]0
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]0
3 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]95
4 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]94
5 รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรายรับ-จ่าย เงินสด [ 5 ม.ค. 2560 ]96
6 งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]95
7 รายงานการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]97