เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]1
2 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]3
3 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือนมกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]7
4 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]3
5 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]13
6 รายงานการเงินประจำปี 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2564 ]11
7 งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]7
8 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]8
9 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]24
10 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]33
 
หน้า 1|2|3