เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพิมานธานี ซอย 1 หมู่ที่ 13 [ 12 ก.ค. 2564 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมพะเนาว์ซอย5หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ค. 2564 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมถนนบ้านช่องอู่ถึงถนนลาดยางอรพิม ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ค. 2564 ]14
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสลเดิมพะเนาว์ ซอย 3 หมู่ 1 [ 8 ก.ค. 2564 ]3
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนพัสดุเทศบาลหมู่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ค. 2564 ]2
6 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ [ 28 มิ.ย. 2564 ]1
7 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อโครงการจัดซื้อที่รองรับขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]26
8 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน1อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]34
9 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน1อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]37
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]34
 
หน้า 1|2