เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ITA มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย [ 2 มี.ค. 2566 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานงานทะเบียนราษฎร [ 2 มี.ค. 2566 ]5
3 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 23 ธ.ค. 2565 ]14
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฏร [ 28 เม.ย. 2565 ]97
5 มาตรการการใข้ดุลยพินิจ [ 2 ก.ค. 2564 ]191
6 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องนโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ [ 2 ก.ค. 2564 ]223
7 คำสั่งเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ก.ค. 2564 ]193
8 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ก.ค. 2564 ]179
9 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 6 ม.ค. 2564 ]192