เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมจากสะพาน คสล.บ้านช่องอู่ถึงถนนหลังวัดช่องอู่ซอย1 หมู่ 5 [ 30 ก.ค. 2564 ]19
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมพะเนาว์ซอย5หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ค. 2564 ]16
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพิมานธานี ซอย 1 หมู่ที่ 13 [ 12 ก.ค. 2564 ]15
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมถนนบ้านช่องอู่ถึงถนนลาดยางอรพิม ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ค. 2564 ]30
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสลเดิมพะเนาว์ ซอย 3 หมู่ 1 [ 8 ก.ค. 2564 ]16
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนพัสดุเทศบาลหมู่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ค. 2564 ]17
7 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ [ 28 มิ.ย. 2564 ]9
8 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง [ 15 มิ.ย. 2564 ]16
9 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อโครงการจัดซื้อที่รองรับขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]40
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง,ข้อตกลงและขอบเขตงานจ้าง(TOR)งานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15